ZGK
Header

Odpowiedzi do pytań, dotyczy ogłoszenia o zamówieniu

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z wykupem”

 

Odpowiedzi do pytań, dotyczy ogłoszenia o zamówieniu

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z wykupem”