Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

ul. Urazka 11
56-120 Brzeg Dolny
Tel. 071/ 319 54 35, 071/ 319 62 88
Tel. kom.503 139 590, 660 543 406
Adres e-mail: zgk@brzegdolny.pl

NIP: 9880287486
REGON: 021474753
PKD: 3600z
KRS: 0000379009
Nr konta bankowego: 71 9583 1022 0111 0191 2001 0001
54 9583 1022 0111 0087 2001 0001

Zarząd Spółki
ul. Urazka 6c
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35, 071/319 62 88
pawel.czarny@zgk.brzegdolny.pl

Biuro Obsługi Klienta
ul. Urazka 6c
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35, 071/319 62 88, 503 139 590
bok@zgk.brzegdolny.pl

Dział Oczyszczania i Zieleni
ul. Urazka 6c
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35, 071/319 62 88
jacek.siewruk@zgk.brzegdolny.pl

Dział Wodociągów i Kanalizacji
ul. Urazka 6c
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35, 071/319 62 88
bartosz.wolanin@zgk.brzegdolny.pl
beata.pyrek@zgk.brzegdolny.pl

Dział Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Urazka 11
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35, 071/319 62 88
sylwek.zuchora@zgk.brzegdolny.pl

Dział Księgowości
ul. Urazka 6c
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35, 071/319 62 88
ksiegowosc@zgk.brzegdolny.pl

Administracja Cmentarza Komunalnego
ul. Urazka 6c
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35, 660 543 406
pogrzeby@zgk.brzegdolny.pl

Dział Pogrzebowy
ul. Urazka 6c
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35, 660 543 406
pogrzeby@zgk.brzegdolny.pl

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Urazkiej 6c
56-120 Brzeg Dolny
Tel: 071/ 319 54 35 wew. 18
zgk@brzegdolny.pl
PSZOK czynny jest:
poniedziałek: 8:00 – 17:00
środa: 8:00 – 15:00
sobota: 9:00 – 15:00