Podaj stan licznika

Czytaj dalej

Telefony alarmowe

Czytaj dalej

Od 2016 roku, Spółka stała się przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzeg Dolny. Nastąpiło to w wyniku połączenia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Brzegu Dolnym.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Brzeg Dolny,  działamy w dziedzinie bieżącego i nieprzerwanego  zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, a w szczególności:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
 2. całoroczne utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 3. budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy;
 4. całoroczne utrzymanie porządku i czystości w gminie;
 5. budowa, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych;
 6. świadczenie usług pogrzebowych;
 7. świadczenie usług cmentarnych;
 8. gospodarka mieszkaniowa;
 9. zarządzanie targowiskiem miejskim;
 10. utrzymanie, remonty dróg, ulic, placów i organizacja ruchu drogowego,
 11. roboty ogólnobudowlane i remontowe,
 12. koordynowanie prac z zakresu robót publicznych.