ZGK
Header

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lipiec 13th, 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z wykupem”