ZGK
Header

Utrzymanie dróg

Główne zadania:

  • odśnieżanie dróg
  • oczyszczanie jezdni po zimie
  • naprawy nawierzchni (chodników oraz jezdni)
  • konserwacja oznakowania poziomego i pionowego

Drogi gminne oraz drogi powiatowe na terenie gminy Brzeg Dolny utrzymuje ZGK sp. z o.o. tel. dyżurny 660543406.