ZGK
Header

Gospodarka odpadami

Jedną z ważnych ról jakie pełni ZGK jest oczyszczanie miasta. Do naszych zadań należy opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, segregacja odpadów (plastik, szkło), wywóz gruzu oraz wywóz odpadów organicznych.

Poniżej aktualny cennik:

   

CENNIK USŁUG WYWOZU GRUZU I ODPADÓW

   

Zarządzenie Prezesa nr 2/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku obowiązuje od 1 marca 2012 roku

1

Wywóz gruzu

za 1 m3

56,00

+

4,48

(8% VAT)

=

60,48

2

Wywóz odpadów organicznych

za 1 m3

38,00

+

3,04

(8% VAT)

=

41,04

3

Podstawienie kontenera

każdorazowe 

50,00

+

11,50

(23% VAT)

=

61,50

4

Dzierżawa kontenera

1 doba

5,00

+

1,15

(23% VAT)

=

6,15