ZGK
Header

Ogłoszenie przetargu

Czerwiec 5th, 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”.

Poniżej dokumentacja do ogłoszenia.

Poniżej plan finansowy na rok 2017.