ZGK
Header

Otwarcie ofert

Lipiec 12th, 2017

Otwarcie ofert – dotyczy ogłoszenia o zamówieniu

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z wykupem”