ZGK
Header

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Urazka 11
tel/fax: 71 319 54 35
56-120 Brzeg Dolny

e-mail: zgk@brzegdolny.pl

Usługi Pogrzebowe
tel. 71 319 54 35 w godz. 7.00 – 15.00
tel. 660 543 406 w godz. 15.00 – 7.00

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne

tel. 71 319 62 88

tel. 503 139 590