ZGK
Header

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z wykupem”

 

Otwarcie ofert

Lipiec 12th, 2017

Otwarcie ofert – dotyczy ogłoszenia o zamówieniu

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z wykupem”