ZGK
Header

Dotyczy ogłoszonego zamówienie publicznego. Poniżej znajdą Państwo dokument informujący od wyborze najkorzystniejszej oferty.

Otwarcie ofert

Luty 13th, 2017

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.02.2017 o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Urazka 11, 56-120 Brzeg Dolny, pok. 1.

Poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.