ZGK
Header

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Styczeń 30th, 2017

Brzeg Dolny: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem”

Poniżej dostępna dokumentacja w formie .pdf