ZGK
Header

Połączenie społek gminnych

Listopad 2nd, 2015

W Brzegu Dolnym powstanie jedna duża spółka komunalna – Zakład Gospodarki Komunalnej.
Decyzja o połączeniu działających obecnie spółek gminnych – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej została poprzedzona analizą ekonomiczną oraz względami organizacyjnymi. Zadania wykonywane przez spółki dublują się. Połączenie spowoduje, że poziom usług się podniesie. Powstaną trzy piony odpowiedzialne za: oczyszczanie miasta i zarządzanie cmentarzem komunalnym, inwestycje budowlane oraz wodociągi i kanalizację.
Zlikwidowana zostanie dotychczasowa baza ZWiK, która znajduje się przy wejściu do Parku Miejskiego. Nowa siedziba spółki powstanie na bazie starej piekarni przy ul. Urazkiej. Gmina przejęła budynek i teren od PSS Społem. Prezesem nowego Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie Artur Michałek i on podejmie ostateczne decyzje dotyczące powołania kadry zarządzającej. Odbyło się już spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, którzy otrzymali gwarancje zatrudnienie i nie wnieśli uwag.
Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej rozpocznie działalność od nowego roku.

Poniżej wszystkie dokumenty dotyczące połączenia spółek:
Plan Połączenia Spółek
Protokół z NZW ZGK Uchwały 32/33
Protokół z NZW ZWiK Uchwały 32/33
Uchwała Zarządu spółki ZGK
Uchwała Zarządu spółki ZWiK
Wniosek o połączenie spółek ZGK i ZWiK
Załącznik nr 1 Projekt Uchwały połączenia spółek ZWiK
Załącznik nr 2 Projekt Uchwały połączenia spółek ZGK
Załącznik nr 3 Projekt zmiany Aktu notarialnego
Załącznik nr 4 ustalenie wartości majątku ZWiK
Załącznik nr 5 oświadczenie ZWiK o stanie księgowym
Załącznik nr 6 oświadczenie ZGK o stanie księgowym